Tytuł artykułu: Model hydrologiczny zlewni WetSpa-SGGW zintegrowany z modułem obliczeniowym w środowisku ArcGIS

Autorzy: CHORMAŃSKI, J., MICHAŁOWSKI, R.

Słowa kluczowe: ArcGIS, model hydrologiczny zlewni o parametrach przestrzennie rozłożonych, teledetekcja, obrazy satelitarne

Streszczenie: Artykuł niniejszy przedstawia możliwości wykorzystania nowoczesnego narzędzia do modelowania odpływu ze zlewni, działającego w środowisku ArcGIS 10. Opracowany program wykorzystuje model WetSpa, który umożliwia przestrzenny rozkład parametrów w zlewni na poziomie komórki rastrowej. Model zlewni tego typu, o parametrach przestrzennie rozłożonych umożliwia pełne wykorzystanie danych pozyskiwanych technikami teledetekcyjnymi. Nowy moduł ArcGIS wzoruje się na interfejsie programu WetSpa 2.1 w środowisku ArcView GIS 3.x, a jednocześnie - wprowadzając ulepszenia i rozszerzając wachlarz funkcji obliczeniowych - umożliwia włączenie obrazów satelitarnych w celu oceny współczynnika odpływu ze zlewni oraz identyfikacji pojemności intercepcji szaty roślinnej.

Cytowanie w stylu APA: Chormański, J. & Michałowski, R. (2011). Model hydrologiczny zlewni WetSpa-SGGW zintegrowany z modułem obliczeniowym w środowisku ArcGIS. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (3), 196-206.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Chormański & Michałowski, 2011), następne powołania: (Chormański & Michałowski, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Chormański, Jarosław, Robert Michałowski. "Model hydrologiczny zlewni WetSpa-SGGW zintegrowany z modułem obliczeniowym w środowisku ArcGIS." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 53 ser., vol. 20, nr 3, (2011): 196-206.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Chormański, & Michałowski 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Chormański_Michałowski_2011_PNIKS, author={Chormański, Jarosław and Michałowski, Robert}, title={Model hydrologiczny zlewni WetSpa-SGGW zintegrowany z modułem obliczeniowym w środowisku ArcGIS.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN53/A4/art4.pdf}, year={2011}, volume={20 (3)}, number={53}, pages={196-206}}

Pełny tekst PDF


Go Back